Masz pytania?
Zadzwoń!

61 866 11 21

lub wyślij
pytanie on-line

kontakt on-line

Ogrody różane
Znajdź miejsce idealne na Twój biznes w Poznaniu!
Zobacz więcej

FAQ

1. Jak od strony formalnej wygląda zakup mieszkania?

Inwestycje w budowie

 1. W biurze obsługi klienta podpisywany jest list intencyjny, po podpisaniu którego mieszkanie jest wycofane z cennika ( zostaje zarezerwowane przez klienta podpisującego list)
 2. W ciągu trzech dni od podpisania listu intencyjnego następuje wpłata zaliczki w wysokości 5000 zł.
 3. Następnie w kancelarii notarialnej podpisywana jest umowa deweloperska (kosztami umowy strony dzielą się po połowie).
 4. W ciągu tygodnia po podpisaniu umowy deweloperskiej należy do wpłaconych 5 000 zł dopłacić kwotę, która łącznie z zaliczką stanowić będzie 10% wartości przedmiotu umowy.
 5. Wpłata pozostałych 90% następuje w momencie kiedy przewidziane jest zakończenie budowy.
 6. Wydanie mieszkania następuje po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
 7. Podpisanie umowy przenoszącej własność następuje po uzyskaniu niezbędnych dokumentów (świadectwo charakterystyki energetycznej, zaświadczenie o samodzielności lokalu, wypis z kartoteki lokalu).

Inwestycje zakończone:

 1. W biurze obsługi klienta podpisywana jest umowa rezerwacyjna.
 2. Niezwłocznie po podpisaniu umowy rezerwacyjnej następuje wpłata zadatku w wysokości 5000 zł.
 3. Dokonywane są oględziny nabywanego mieszkania, co stwierdzone zostaje protokołem potwierdzającym zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu.
 4. Następnie podpisywana jest umowa przedwstępna w biurze obsługi lub w kancelarii notarialnej- wybór należy do klienta.
 5. W ciągu tygodnia po podpisaniu umowy należy do wpłaconych 5 000 zł dopłacić kwotę, która łącznie z zaliczką stanowić będzie 10% wartości przedmiotu umowy.
 6. Kolejnym etapem jest wpłata pozostałych 90% wartości umowy.
 7. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego następuje podpisanie aktu notarialnego.
 8. Ostatni punkt to wydanie mieszkania.

2. Na czym polega odbiór techniczny mieszkania i jakie warunki muszą być spełnione przed odbiorem?

Odbiór techniczny dotyczy lokalu nabywanego w inwestycji, która była w trakcie budowy i tym samym nabywca nie miał możliwości zapoznania się ze stanem fizycznym mieszkania. Czynność ta polega na weryfikacji zgodności mieszkania ze standardem wykonania oraz sprawdzeniu czy nie ma w nim usterek wymagających naprawy. Odbiór odbywa się po zakończeniu budowy i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Wcześniej muszą jednak zostać spełnione następujące warunki ze strony kupującego:

Warunki odbioru technicznego i wydania mieszkania zakupionego w trakcie realizacji:

 • wpłata 100% wartości przedmiotu umowy
 • wpłata kaucji w wysokości 2000 zł

Warunki wydania mieszkania zakupionego po zakończeniu budowy:

 • wpłata 100% wartości przedmiotu umowy
 • podpisanie aktu notarialnego, lub wpłata kaucji w wysokości 2000 zł i podpisanie aktu notarialnego w późniejszym terminie.

3. Jak wygląda procedura podpisania aktu notarialnego?

W przypadku zakupu mieszkania w inwestycji, która jest w trakcie budowy podpisywane są dwa akty notarialne. Najpierw podpisywana jest umowa deweloperska (obowiązek ten jest narzucony przez ustawę „o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego”), która musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Ostatnim etapem jest podpisanie aktu notarialnego dokumentującego przeniesienie własności mieszkania na nabywcę. Umowa taka podpisywana jest po spełnieniu następujących warunków:

 • płatność ceny w pełnej wysokości, zgodnie z harmonogramem wpłat do umowy deweloperskiej
 • wpłata kaucji w wysokości 2000 zł
 • odbiór mieszkania

W przypadku zakupu mieszkania w inwestycji zakończonej podpisywany jest jeden akt notarialny – przenoszący własność na nabywcę. Wcześniej muszą zostać dopełnione poniższe warunki:

 • płatność ceny w pełnej wysokości, zgodnie z harmonogramem wpłat do umowy przedwstępnej sprzedaży

O terminie podpisania aktu zostają Państwo powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (zazwyczaj termin ustalamy razem z Klientami).

4. Jakie opłaty składają się na koszty utrzymania części wspólnych (potocznie nazywane czynszem)?

Czynsz składa się:

 • ze stałej opłaty (tzw. czynsz administracyjny) naliczanej za każdy m2 mieszkania (przykładowo dla Ogrodów Różanych jest to około 3,75 zł) na którą składają się:
  • wynagrodzenie administratora (księgowość, zarządca)
  • obsługa części wspólnych (ogrodnik, woda zużyta na podlewanie roślin, sprzątanie klatek schodowych, oświetlenie części wspólnych, ogrzanie części wspólnych )
  • eksploatacja wind
  • podatki, ubezpieczenia
  • fundusz remontowy
 • z zaliczek na zużyte media (zgodnie ze wskazaniami liczników):
  • C.O
  • woda
  • wywóz nieczystości
 • z opłaty za wywóz śmieci – zgodnie ze złożoną deklaracją

5. Czy firma Konimpex-Invest współpracuje z firmami kredytującymi?

Współpracujemy z kilkoma firmami w tym zakresie, a w szczególności z Open Finance i Expander, które oferują naszym klientom preferencyjne warunki kredytowania. Zainteresowanym osobom przekazujemy kontakt do doradców kredytowych lub na ich wyraźne życzenie prosimy wskazanych doradców o kontakt bezpośrednio z klientami.

6. Gdzie należy zgłaszać usterki?

Usterki należy zgłaszać przez stronę www.konimpex-invest.pl wybierając w menu odpowiednio: „strefa klienta” a następnie „serwis”, lub drogą mailową na adresy pracowników biura obsługi klienta.

7. Jak wygląda procedura zmiany adresu do korespondencji?

W przypadku zmiany adresu do korespondencji należy wysłać maila z podaniem nowego adresu kontaktowego na maila: biuro@konimpex-invest.pl lub dostarczyć pismo do siedziby spółki.

8. Kiedy można spotkać się na terenie inwestycji ?

Wizyta na terenie inwestycji już wybudowanej jest możliwa po wcześniejszym umówieniu się z jednym z pracowników biura obsługi klienta w następujących godzinach:

 • od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00
 • w sobotę od 10.00 do 14.00

Wizyta na terenie inwestycji, która jest w trakcie budowy możliwa jest jedynie podczas cyklicznie organizowanych „drzwi otwartych”. O dokładnym terminie takich spotkań informujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim zwiedzającym.

9. Kiedy następuje wydanie mieszkania?

Wydanie mieszkania następuje po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. W tym celu muszą zostać także spełnione następujące warunki po stronie kupującego:

Warunki odbioru technicznego i wydania mieszkania zakupionego w trakcie realizacji:

 • wpłata 100% wartości przedmiotu umowy
 • wpłata kaucji w wysokości 2000 zł

Wydanie mieszkania zakupionego po zakończeniu budowy:

 • wpłata 100% wartości przedmiotu umowy
 • podpisanie aktu notarialnego, lub wpłata kaucji w wysokości 2000 zł i później podpisanie aktu notarialnego.

10. W jakim celu wpłacana jest kaucja, kiedy zostaje rozliczona?

Kaucja zostaje wpłacona jako zabezpieczenie kosztów związanych z użytkowaniem mieszkania, w okresie przejściowym tj. pomiędzy wydaniem mieszkania a podpisaniem aktu notarialnego. Kaucja zostaje rozliczona po przeniesieniu własności oraz po zawarciu umowy z Eneą na podstawie faktur i rachunków wskazujących na rzeczywiste poniesione koszty eksploatacyjne.

11. Jakie sprawy należy załatwić po przeniesieniu własności?

 • podpisanie umowy z Eneą
 • zgłoszenie nabycia nieruchomości do wydziału finansowego miasta Poznania
 • kontakt z zarządcą nieruchomości
 • w przypadku finansowania zakupu z kredytu bankowego kontakt z doradcą bankowym w celu zabezpieczenia banku wpisem do księgi wieczystej lokalu

12.  Kto zarządza nieruchomościami?

Zajmują się tym profesjonalne firmy specjalizujące się w zarządzaniu nieruchomościami, wybrane przez wspólnotę na podstawie najlepszej zgłoszonej oferty.

13. Jakie są koszty związane z zakupem mieszkania?

 • koszty podpisania umowy przenoszącej własność
 • połowa kosztów za podpisanie umowy deweloperskiej (drugą połowę pokrywa Sprzedający)
 • koszty uzyskania kredytu bankowego (takie jak prowizja, ubezpieczenie etc.)

Koszt każdej umowy jest inny (zależny np. od wartości mieszkania ). Nasi klienci otrzymują od wskazanej przez nas kancelarii rabat rzędu 20% liczony od średniej taksy notarialnej. Dodatkowo nie obowiązuje 2% podatek od czynności cywilnoprawnych, który jest płatny jedynie na rynku wtórnym.

14. Czy można wprowadzić zmiany, a jeśli tak to ile będą kosztowały?

W trakcie trwania budowy można dokonywać zmian w poszczególnych lokalach. Ich koszt zależy od zakresu i rodzaju prac, a także od zaawansowania prac na budowie. Zmiany są wyceniane indywidualnie w oparciu o przedstawiony przez nabywcę projekt zmian lokatorskich.

15. Co to znaczy, że mieszkania będą oddawane w stanie deweloperskim?

Oznacza to, iż w mieszkaniach:

 • rozprowadzone będą wszystkie instalacje
 • zamontowane będą grzejniki
 • zamontowane będą drzwi wejściowe (antywłamaniowe klasy C) oraz okna wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi parapetami
 • ściany i sufity będą pomalowane jednokrotnie na biało (po wcześniejszym położeniu tynku)
 • na posadzkach będzie znajdować się szlichta betonowa przygotowana do położenia okładziny wierzchniej

Dodatkowo całkowicie wykończone są części wspólne ( klatki schodowe i hala garażowa), a teren wokół budynku będzie zagospodarowany – zieleń, mała architektura. Szczegółowy standard wykończenia jest dostępny tutaj

16. Czym różni się wydanie mieszkania od odbioru technicznego mieszkania?

Odbiór techniczny lokalu polega na weryfikacji zgodności wykonania mieszkania z dostarczonym na etapie budowy standardem wykonania oraz sprawdzeniu czy nie ma w nim usterek wymagających naprawy. Wydanie mieszkania natomiast polega na przekazaniu kluczy nabywcy lokalu. Wydanie mieszkania dotyczy mieszkań, które zostały już ukończone i których stan techniczny oraz jakość wykonania zostały zaakceptowane podczas oględzin lokalu przed podpisaną umową przedwstępną sprzedaży.

Kontakt

Biuro obsługi klienta Konimpex-Invest

60-251 Poznań, ul. Hetmańska 27/1
tel. 61 862 64 91, tel. 61 866 11 21
fax 61 866 16 25
e-mail: biuro@konimpex-invest.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.00
sobota: 10.00 - 14.00Partnerzy

PZFD - potwierdzona wiarygodność

Od czerwca 2006 r. jesteśmy członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich - związku zrzeszającego firmy deweloperskie, działające w branży budownictwa mieszkaniowego.
Stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk w relacjach Klient - Deweloper.


Polski Związek Firm DeweloperskichKodeks Dobrych PraktykWyszukiwarka lokali

Wyszukiwarka mieszkań

Informacje o plikach cookies
Ciasteczka (cookies)
Niniejsza witryna w niektórych obszarach wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Niektóre z nich są niezbędne w celu korzystania z usług świadczonych przez portal, w szczególności służą utrzymaniu sesji, dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać adresu strony. Niektóre są przez witrynę zbierane w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz ułatwia użytkownikom powrót do witryny w ramach autouzupełniania okien wyszukiwania. Dotyczy to w szczególności ciasteczek Google Analytics oraz Google Adwords.
Google Analytics i Google Adwords to usługi udostępniane przez Google LLC („Google”). Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu, w tym autouzupełniania okien wyszukiwania. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek wynikał będzie z przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Informacje zbierane przez wskazane ciasteczka są przekazywane Google LLC i przechowywane przez nią na serwerach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazując dane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego Google LLC zapewnia, że podlega certyfikacji w ramach programu UE – USA Privacy Shield a zakres tej certyfikacji obejmuje dane osobowe użytkowników https://www.privacyshield.gov/list. Informacje dostarczone przez usługę Google Analytics i Google Adwords Administrator witryny wykorzystuje wyłącznie w celu poprawienia funkcjonalności i oferty portalu oraz własnych usług i nie przekazuje ich do innych podmiotów. Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych.
Rezygnacja z cookies
Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez witrynę z cookies w sposób i w celach określonych powyżej. Odnośniki do innych stron Portal zawiera linki do innych stron www. Administrator niniejszego portalu nie ponosi jednak odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady prywatności. Zachęcamy aby po przejściu na takie strony zapoznać się ze stosowaną przez nie polityką prywatności.
Facebook
W przypadku osób korzystających z naszego portalu, posiadających konto na portalu Facebook, jeśli w trakcie odwiedzin na naszej witrynie są one zalogowane na portalu Facebook lub jeżeli posiadają pliki cookies portalu Facebook zapisane w ich urządzeniu końcowym, firma Facebook ma możliwość przypisania Państwa odwiedzin na niniejszym portalu do Państwa profilu w portalu Facebook. Wynika to z umieszczenia w portalu przycisku „Lubię to”. Dla przekazania informacji nie jest konieczne klikniecie przycisku „Lubię to”. Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez firmę Facebook, a także informacje o ustawieniach ochrony prywatności są dostępne w polityce ochrony danych firmy Facebook.
Zgadzam się Później